WebGIS

Hľadáte rýchle a ľahko škálovateľné GIS riešenie? Pre zákazníkov sme vytvorili zrozumiteľné a intuitívne riešenie WebGIS. Naši zákazníci obľubujú prácu s týmto produktom a partneri nad týmto riešením stavajú svoje aplikácie alebo cez API integrujú svoje dáta ako napríklad panoramatické snímky do tohto riešenia, čím vznikol napríklad modul Panoview.