EMIS s.r.o.

Geospatial intelligence

Ponorte sa do sveta GIS ekosystémov a zistite, akým spôsobom ich rozvíjame spoločne s organizáciami a podnikmi

Správa nehnuteľného majetku
a majetkovoprávne vysporiadanie
Komplexný nástroj ESID System Family zahŕňa všetky oblasti pri správe majetku organizácie.

ESID System GIS
Správa nehnuteľného majetku
a majetkovoprávne vysporiadanie
Komplexný nástroj ESID System Family zahŕňa všetky oblasti pri správe majetku organizácie.

ESID System GIS
Spolu s vyše 200 zákazníkmi sme vytvorili intuitívne riešenie WebGIS

WebGIS so svojím API je ľahko škálovateľný a rýchlo nasaditeľný v akýchkoľvek podmienkach.


WebGIS
Spolu s vyše 200 zákazníkmi sme vytvorili intuitívne riešenie WebGIS

WebGIS so svojím API je ľahko škálovateľný a rýchlo nasaditeľný v akýchkoľvek podmienkach.


WebGIS
Rozumieme potrebám samospráv
a prinášame efektívne riešenia
Mapový portál ako komplexná aplikácia pre ukladanie, správu a vizualizáciu dát v bezpečnom cloudovom prostredí.

Mapsfy portal
Rozumieme potrebám samospráv
a prinášame efektívne riešenia
Mapový portál ako komplexná aplikácia pre ukladanie, správu a vizualizáciu dát v bezpečnom cloudovom prostredí.

Mapsfy portal
Hľadáte vysokopresné dáta alebo profesionálne GIS nástroje, s integrovaným modulom diaľkového prieskumu Zeme?
Radi Vám pomôžeme a zorientujeme Vás v GIS problematike, pripravíme štúdiu alebo komplexný softvérový audit.

Kontaktujte nás: +421 914 700 000
Hľadáte vysokopresné dáta alebo profesionálne GIS nástroje, s integrovaným modulom diaľkového prieskumu Zeme?
Radi Vám pomôžeme a zorientujeme Vás v GIS problematike, pripravíme štúdiu alebo komplexný softvérový audit.

Kontaktujte nás: +421 914 700 000

Už takmer 20 rokov pracujeme so svetovými GIS riešeniami
od skupiny Hexagon/Intergraph

Kontaktujte nás a pripravíme Vám technickú špecifikáciu
a cenovú ponuku.
Komerčné a nekomerčné satelitné a dronové dáta, porovnávanie rôznych období, indexové mapy, či detekcia zmien
GEOVIO – zefektívni prácu GIS analytikov po celom svete pomocou dokonale ortorektifikovaných kolekcií snímok
z rôznych optických a radarových zdrojov.

Geovio app
Komerčné a nekomerčné satelitné a dronové dáta, porovnávanie rôznych období, indexové mapy, či detekcia zmien
GEOVIO – zefektívni prácu GIS analytikov po celom svete pomocou dokonale ortorektifikovaných kolekcií snímok
z rôznych optických a radarových zdrojov.

Geovio app
Orientujeme sa na zákazníka,
jeho potreby a vzájomnú spoluprácu
Integrácia najkvalitnejších aspektov jednotlivých IT systémov a dôraz na spoluprácu formujú základy našej firemnej filozofie.

Send us a letter: info@emis-online.sk
Orientujeme sa na zákazníka,
jeho potreby a vzájomnú spoluprácu
Integrácia najkvalitnejších aspektov jednotlivých IT systémov a dôraz na spoluprácu formujú základy našej firemnej filozofie.

Send us a letter: info@emis-online.sk
Náš odborný tím v oblasti zberu dát a predaja dronov je Vám vždy k dispozícii, nezáleží z akej oblasti ste, či ste samospráva, geodet, alebo poľnohospodár
Potrebujete zozbierať rôzne typy dát z terénu, zmapovať rôznorodé územie s geodetickou presnosťou, zakúpiť dron, alebo získať povolenia v oblasti leteckého snímkovania?
Kontaktujte nás.

UAVIS: mapovanie a drony
Náš odborný tím v oblasti zberu dát a predaja dronov je Vám vždy k dispozícii, nezáleží z akej oblasti ste, či ste samospráva, geodet, alebo poľnohospodár
Potrebujete zozbierať rôzne typy dát z terénu, zmapovať rôznorodé územie s geodetickou presnosťou, zakúpiť dron, alebo získať povolenia v oblasti leteckého snímkovania?
Kontaktujte nás.

UAVIS: mapovanie a drony

Sme súčasťou európskeho úsilia o rozvoj

Geoanalytické nástroje pre spracovanie obrazu z diaľkového prieskumu zeme
 • Názov a sídlo príjimateľa: EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01, Trnava
 • Miesto realizácie: Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava a Jána Halašu 16, 911 08 Trenčín
 • Výška poskytnutého NFP: 917 199,19 Eur
 • Cieľom realizácie projektu je výskum pokročilých geoanalytických nástrojov, ktoré na základe analýzy obrazu zo snímok, vytvorených z rôznych senzorov dokážu identifikovať zmeny vlastností priestorových objektov a na základe týchto zmien identifikovať javy, ktoré ich spôsobujú.
 • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie zberu priestorových dát
 • Názov a sídlo príjimateľa: EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01, Trnava
 • Miesto realizácie: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
 • Výška poskytnutého NFP: 524 207,49 Eur
 • Cieľom realizácie projektu je zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti prostredníctvom inovácie produktu dosiahnutej realizáciou priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
 • Výstupom výskumno-vývojovej časti projektu, ktorú bude žiadateľ realizovať spolu s partnerom GeoServices, s. r. o. bude: 1. Metodika na hospodárny a obsahovo efektívny primárny zber priestorových dát; 2. Aplikácia na stanovenie efektívneho spôsobu primárneho zberu priestorových dát a optimálneho spôsobu ich distribúcie
 • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014–2020 nájdete na www.opii.gov.sk